Цената на бензина в Армения

 

Актуалните цени на бензина в Армения. Сайтът предлага и версия на английски език, която е значително по-лесно разбираема от арменската :). 
Цената на бензина в Армения може да бъде представена в местната валута - драм (AMD) или в американски долари (USD).

Цената на бензина в Чехия


SuperBenzin
Цената на бензина в Чешката Република актуализирани ежедневно. Индикатор на най-високи и най-ниски цени на бензина в Чехия за деня. Карта на бензиностанциите в страната без цените на горивата.
Цените са в чешки коруни (CZK)

1 CZK ≈ 0.03 GBP 0.05 USD 0.04 EUR